Skip to content

Perfetto Industriële & Maritieme Services

CMR-stoffen en andere zware metalen

CMR-stoffen en andere zware metalen

Gezien onze ervaring in de asbestbranche en het niet onbekend zijn met decontaminatie procedures en hygiëne voorschriften met het werken met gevaarlijke stoffen behoort ook het saneren / verwijderen van zware metalen en CMR-stoffen ( afkorting voor : carcinogeen, mutageen, reprotoxisch ) tot ons dienstenpakket.

Lijn Klein
Lijn

CMR-stoffen

Zware metalen en CMR stoffen zijn net als asbest veelvuldig toegepast in fabrieken, industriële omgevingen en de maritieme sector denk hierbij bijvoorbeeld aan een anti-corrosie laag op metalen oppervlakken van onder andere opslagtanks, bordessen, schepen (vessels) of een verontreinigde fabriekshal waarin jaren lang tijdens de productie zware metalen zijn toegepast tijdens de productie. Na dat er een gedegen stoffeninventarisatie is uitgevoerd en opgesteld is in een rapport zullen onze veiligheidskundige hier een plan van aanpak voor opstellen. samen wordt er dan met de voorgestelde saneermethode bekeken oe we dit kunnen inplannen met de klant zodat de de opdrachtgever minimaal verstoord wordt tijdens het bedrijfsproces.

Neem contact met ons op

Perfetto is uw deskundig partner voor het veilig en deskundig verwijderen van toepassingen met gevaarlijke stoffen, waaronder Asbest, Chroom-6, Cadmium en lood, maar ook API’s en andere risicovolle materialen.

Neem contact met ons op
Lijn
Lijn

Wij werken voor

Hieronder een greep uit onze opdrachtgevers

Logo Shell
Logo Vattenfall
Logo Exxonmobil
Logo Douwe Egberts Tegel
Logo Engie Tegel
Logo Eurofins Tegel
Logo Spie Tegel
Logo Royal Bel Tegel
Logo Boskalis
Logo Veolia
Logo Asset Rail
Logo Wienerberger Tegel
Logo Creamy Creations
Logo CBRE Tegel
Royal Haskoning