Ga naar hoofdinhoud

Perfetto Industrial Services

Vacature: Deskundig Toezichthouder Asbest

Hoofdtaken en Verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor het zorg dragen dat de medewerkers conform de huidige wet en regelgeving en de regels van het bedrijf
 • Is verantwoordelijk voor het zorg dragen dat de werkzaamheden conform het bestek, werkomschrijving en werkplan worden uitgevoerd.
 • Is verantwoordelijk voor het op de werkplek naleven van de bedrijfsregels en richtlijnen van de opdrachtgever.
 • Assisteert de projectleider bij het opstellen van werkplannen voor het uitvoeren van de asbestsaneringswerkzaamheden.
 • Zorgt dat de benodigde materialen, gereedschappen en overig materiaal ( bouwkeet, transportmiddelen d. ) op het project aanwezig zijn.
 • Bestelt materialen via de directe leidinggevende.
 • Is continue aanwezig bij de uitvoering van de asbestsaneringswerkzaamheden.
 • Indien het werk het toelaat, werkt hij zelf mee.
 • Verdeelt het werk /project, begeleidt en instrueert de betrokken medewerkers.
 • Tijdig rapporteren van problemen, die de voortgang van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden, aan de directe leidinggevenden.
 • Is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.
 • Is verplicht alle door de organisatie ter beschikking gestelde persoonlijke beschermings­middelen en gereedschappen op de juiste manier te gebruiken en te beheren.
 • Slaat materialen en afval op overeenkomstig de bedrijfsvoorschriften of de door de opdrachtgever vastgestelde instructies en voorschriften.
 • Onderhouden van machines, gereedschappen en veiligheidsmiddelen.
 • Begeleiden van startende DAV’ers en DTA’ers.

Bevoegdheden

 • Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd volgens vast voorschrift.
 • Het (mede)aansturen van de uitvoering.
 • Beoordeelt de aspecten van het resultaat en past op basis van inzicht en interpretatie werkwijze en resultaat aan.

Functie-eisen

Opleiding

 • VMBO en/  of gelijkwaardig niveau verkregen door ervaring.

Applicatie

 • VCA VOL, DTA certificaat, BHV
 • In het bezit zijn van rijbewijs B/E.
 • beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Medisch goedgekeurd voor asbestwerk; (met name t.a.v. het dragen van een overdrukmasker)

Ervaring

 • Tenminste 3 jaar ervaring als DAV en 1 jaar als DTA

Zelfstandigheid

Handelingsvrijheid

 • Saneert volgens de geldende wet -en regelgeving

Beslissingsvrijheid

 • Wijzigt in overleg met de direct leidinggevende waar nodig de werkzaamheden.

Contact

 • Interne contacten
 • Vertegenwoordigers van de overheid
 • Opdrachtgever
 • Certificerende instellingen

Leidinggeven

 • Geeft leiding aan DAV’ers

Speciale vaardigheidseisen

 • Het betreft een leidinggevende functie, waarbij met grote regelmaat moet worden omgeschakeld naar andere werkzaamheden (toezicht, instructie, controle d.).
 • Kennis van relevante delen van de Arbo- en Milieuwetgeving en richtlijnen van de Arbeids­ inspectie (SZW) en Certificerende instelling (Cl).
 • Fouten en onachtzaamheid inwerkaanpak, procedures, saneerwerk en controle kunnen leiden tot vertraging in voortgang, materiaalverlies met financiële schade. Tijdig ontdekken en herstellen berust op controle /controle van chef /keurende instanties.
 • Werkomstandigheden kunnen uiteenlopen en gaan gepaard met enige hinder van geuren, dampen, temperaturen en vuil.
 • Werkt meestal staand maar ook in andere moeilijkere houdingen. Vaak tillen.
 • Sprake van bewegingsprecisie die aanmerkelijke beheersing verreist.
 • Geen hoogtevrees.
 • Uitstekende fysieke conditie.
 • Er is regelmatig sprake van tijdsdwang.
 • Flexibele instelling ten aanzien van werktijden.

Solliciteer direct

Naam(Vereist)
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 16 MB.
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 16 MB.

Contactdetails